Wprowadź dane

Dane uczestnika
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

pendrive z materiałami archiwalnymi, filiżanka jubileuszowa, gazetka okolicznościowa, inne pamiątki

Cena zestawu gadżetów 50zł
Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców, nr konta: 87 1020 5402 0000 0502 0142 1239
z dopiskiem: imię nazwisko, 75-lecie gadżety 2022


logo CKZiU
© CKZiU Elektryk
Wypełniając formularz jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).